Läst: “Ljus i öster” – intryck från Sibirien

26 09 2009

Lars Lerin har gett oss ännu en personlig betraktelse, denna gång om Sibirien. Som för de flesta av hans böcker, är detta mest av intresse för de som är mer intresserade av Lerins attityder än av det som händer runt honom.

Lars Lerin är en av våra tids främsta skandinaviska akvarellister. Och det är välförtjänt. Man kan se honom som en sentida arvtagare till Zorn, även om han har sin egen stil. Men det är inte som akvarellist han hamnar i denna essä, utan som ordkonstnär.

Lerin "Ljus i Öster" (2005)

Lerin "Ljus i Öster" (2005)

Lerin har under sin flerdecenniga bana som bildkonstnär även publiserat kortare skrifter/böcker, illustrerade med egna bilder. Hans texter har inte varit alltför vänligt mottagna av kritikerkåren. Ofta har sensmoralen av kritikernas synpunkter varit att Lerin bör koncentrera sig på bilden och låta texten stanna i skrivbordslådan. Men detta har inte avskräckt honom. En jämn ström av texter har publicerats i illustrerad bokform — ibland flera per år — några enstaka på allmänna förlag, men merparten på eget förlag. Det tyder på en vilja och envishet att få uttrycka sig offentligt.

Utgångspunkten och ramen för berättelse i boken “Ljus i öster” är ett arrangerat besök 2004 i en sibirisk stad. Det är en liten delegation kulturarbetare från Värmland  som fått en officiell inbjudan från öster, och tillbringar ett antal dagar i staden Khanty-Mansisjk, 200 mil öster om Moskva. Av någon anledning så genomförs resan mitt i smällkalla vintern (februari), och när man talar om vinter så är Sibirien minst sagt extrem.

Lerin (2005) Delegationen

Lerin (2005) Delegationen

Texten inte bara andas, utan är ganska explicit, i att uppvisa ett avståndstagande till den sibiriska miljön. Var det för kallt? Var det för instängt? Hade han en förhoppning eller förväntan att resan skulle vara givande? Eller var resan redan från början enbart en plikt att utföra för andras skull?

En stor del av texten består av omfattande citat ur en hundra år gamla reseberättelse (eller är det citat från flera?) från Sibirien. Citaten och den Lerinska texterna är sammanvävda till en mosaik, som i mångt och mycket ger en enhetlig bild av det mänskliga livet i denna del av Sibirien — människors karaktär förr öveernsstämmer väl med människors karaktär nu.

Alla citaten kommer nog från Henry Lansdells bok “Genom Sibirien” (svensk översättning 1892, engelsk utgåva 1882). Lansdell (som Lerin felstavar som “Landsdell”) var en brittisk präst som reste i Sibirien på 1880-talet, för att missionera och “skrida ljuset”, men som också var observant, även om brittiska ögon i denna epok dominerad av kolonialtänkande inte hade dagens klarsynthet.

Lerin (2005) Illustration 01

Lerin (2005) Illustration 01

Boken är rikligt illustrerad, med  fotografier (som inte är av Lerin) och med andra bilder signerade Lerin. Som sagt är sibirisk vinter kall, och kalla vintrar har begränsad färgskala, och det är kanske anledningen till att illustrationerna har en kylig karaktär. Inte samma balanserade färgpaletter och starka markeringar som Lerin är mest känd för. Här kommer det kalla och halvdunkla till uttryck, men det bibringar även en distans till hela den tid och det rum där berättelsen utspelas. De bilder som inte är rena fotografier ger en känsla av att vara etsningar, med en mjukhet o toner, blandat med tunna och tydliga gravyrliknande streck. Men det är nog inte etsningar i traditionell bemärkelse. Många av bilderna verkar vara bearbetningar av fotografiskt material, efterbearbetning med konstnärliga verktyg. Kanske en del har efterbearbetats med etsnings- eller litografiska tekniker, vilket skapat den handgjorda känslan. Andra ser ut som bildbehandlade fotografier där kontraster upplösts, och ljusskalan tranformerats. En del bilder kan sedan ha bearbetats manuellt, med penna som lagt till antingen enstaka streck eller gytter av streck. Och vissa bilder har bearbetats med akvarellteknik, genom färgläggning av detaljer eller fält, ibland med tydliga spår efter penseli gouache.

Lerin (2005) Illustration 02

Lerin (2005) Illustration 02

Ur bildsynpunkt är det här inte en bok i den klassiska Lerin-stilen. Framför allt har det måleriska anslaget tonats ner, koloriten är begränsad, och det fotoilllustrativa har en mer framträdane karaktär.

Slutsats: Enbart för den Lerin-intresserade, som bryr sig om hans inre tankevärld och hans experimenterande med andra bildformer.

Data: Lars Lerin: “Ljus i öster – Sibirienbilder” (Syntryck, 2005, ISBN 9197367788)
(boken på openlibrary.org)


Actions

Information

One response

18 04 2010
Bok: “Rysk is” — i Ishavet med Lars Lerin « My Back Pages

[…] detta är ytterligare en Lerinsk rapport från vårt stora grannland i öster. 2005 kom boken “Ljus i öster – Sibirienbilder” med en berättelse från en expedition till en mindre plats i Sibirien. En likartad stämning […]

Leave a Reply to Bok: “Rysk is” — i Ishavet med Lars Lerin « My Back Pages Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: