Bok: “Rysk is” — i Ishavet med Lars Lerin

18 04 2010

Den alltid så produktive Lars Lerin har publicerat ytterligare en bok från en rysk resa. Denna typiska Lerin-bok erbjuder en rik uppsättning akvareller med motiv från Norra Ishavet, och kan ses som en lägesrapport i Lerins verksamhet som akvarellist.

"Rysk is" - framsida

"Rysk is" - framsida

År 2005 genomförde Lars Lerin en resa i Norra ishavet, som deltagare i en “charter-expedition” ombord på den stora ryska isbrytaren “Kapitan Dranitsyn“. Denna isbrytare har anpassats för att medföra passagerare, och kan ta emot 100 gäster i 49 hytter. För ett inte alltför billigt pris kan man deltaga i expeditioner av olika längd norr om Europa/Asien, utgående från Murmansk.

Lerin företog resan under augusti månad 2005, så det var under den tid på året då det fortfarande var någorlunda ljusa dagar. Till största delen tillbringades tiden ombord, vilket nog ofta var ganska enahanda — den delen av jordklotet har inte så mycket variation. Landstigningar gjordes på ett antal platser, från udda öde stenöar, till platser med bofast befolkning, både ursprungsbefolkning och hitflyttade ryssar.

Oavsett motivet för Lerin att genomföra denna resa, så resulterade den naturligtvis i en omfattande mängd konstnärliga uttryck. I denna bok får vi ta del av akvareller och fotografier — ett sjuttiotal akvareller och strax under femtio fotografier. Eftersom hela boken har 120 sidor, så är det uppenbart att texten inte är det centrala. Texten är inte en fullödig dagbok eller logg över resan. Snarast fungerar den på likartat sätt som bilderna: den erbjuder “snap-shots” från resan, och ger glimtar in i hur Lerin upplever det han exponeras för. Det är dels sådant som korta antydningar om personer man möter, om karaktär på platser, och  hur hans konstnärliga öga uppfattar och värderar det han ser.

Lerin: isbrytaren

Lerin: isbrytaren

Som i andra av hans böcker återanvänder Lerin även här citat från andras erfarenheter eller uppfattningar om detta gudsförgätna område på vår jord. Bland annat får vi kortare utdrag ur den dagbok som skeppstimmermannen Sven “Vega-Sven” Andersson förde under Nordenskiölds Vegaexpeditionen (1878-1880) som fann och genomseglade hela Nordostpassagen.

Bland andra som citerats är P-O Sundman, signaturen “C-L 1880”, och Fries.

Lerin: is och Ishavet

Lerin: is och Ishavet

Bildmaterialet är rikligt. Vissa fotografier berikar inte boken så mycket ur estetiskt synvinkel, andra återger visuella upplevelser av yta och färg som säkerligen Lerin uppskattat med sin konstnärliga blick. Akvarellerna känns igen som Lerinska verk. Några har den mörka karaktär som vi känner igen från andra Lerinska teman, inte minst från Lofoten i vintermörker. I vissa fall känns akvareller som snabba skisser eller förstudier, en aning ofärdiga. Har Lerin experimenterat med olika ansatser för att fånga  ödsliga, enahanda, delvis istäckta vyer? Och det kan nog vara en utmaning att skapa spänning i motiv som saknar tydlig spänt, t.ex. när färgpaletten i det verkliga motivet gränsar mot en smutsbrun färguppsättning. Men även skisser har sitt värde, sett som glimtar in i en konstnärs sätt att arbeta.

En observation är att detta är ytterligare en Lerinsk rapport från vårt stora grannland i öster. 2005 kom boken “Ljus i öster – Sibirienbilder” med en berättelse från en expedition till en mindre plats i Sibirien. En likartad stämning uttrycks i den boken, vad gäller det hårda liv som en karg miljö framvingar. En reflektion är att Lerin inte räds för att försöka få grepp på sina upplevelser i extrema platser — vare sig det gäller kalla och mörka nordliga miljöer eller varma och ljusa medelhavsmiljöer.

Vad blir målet för nästa resa?

Författaren

Lars Lerin

Lars Lerin

Lars Lerin är född 1954 i Munkfors. Han studerade vid Gerlesborgsskolan 1974-75 och vid Valands konsthögskola i Göteborg 1980-84. Lars Lerin räknas som en av Nordens främsta akvarellister  och har ställt ut i såväl samlings- som separat- utställningar på gallerier och museer i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Färöarna, Island, Norge, Tyskland, USA. Är representerad i kommuner, landsting och på museer i såväl Sverige som Norge.

Citerat från presentation av Lerin på Laxholmen.

Sammanfattning

En bok i stort format, rikt illustrerad, med ett flertal akvareller reproducerade på hela uppslag. Pappret har bra kvalité, och trycket har snygg färgåtergivning. Intressant som en inblick i Lerins arbete vid mitten av första årtiondet av 2000-talet.

Data

Lars Lerin: “Rysk is – Turistexpedition med Kapten Dranitsyn” (CKM Förlag, 2007), 120 sidor, ISBN-13 978-91-7040-064-3 (book at openlibrary.org)

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/04/18/bok-rysk-is-i-ishavet-med-lars-lerin/

Actions

Information

One response

27 06 2014
Who is the real artist? / The Cultural Cat

[…] Lerin is a painter and writer who understand this and show off his cats at presentation photos. Scource Source […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: