Tidskrift: Hemslöjden 10/3 – glimtar

27 05 2010

Tidskriften Hemslöjden är tänkt att representera det mesta av det som faller under rubriker som “hemslöjd”, “konsthantverk”, och liknande. Inte undra på att det oftast är mycket olika områden som tas upp i ett nummer. Detta nummer har en anklang av ett tema — skapa avbilder av djur i trä — med tre inslag, av de totalt tolv som bevärdigas en rad i innehållsförteckningen.

Hemsjölden 2010 nr 3 -- framsida

Hemsjölden 2010 nr 3 -- framsida

I linje med tidsandan är tidskriften välillustrerad,  med ett antal helsidesbilder, och ett otal bilder varierande i storlek från plastkort- till halvsidesformat.

Det kan även vara förnuftigt ur marknadsföringssynpunkt (dvs, av området hemslöjden som ett respektabelt kulturellt fenomen) att göra som vi ser i detta nummer — ofta lyfta fram personen bakom alstren. Det märks bl.a. genom  de porträttbilder som ofta illustrerar artiklarna. Som sagt … vår tid är personfixerad, det är lika viktigt vem som gör något som vad denne/denna gör.

Det är också roligt att studera de småannonser som tidskriften innehåller. Det finns en hel del småföretagarverksamhet i området, inte bara amatörer. Man anar en spännande värld!

Ett antal notiser pekar också på diverse arrangemang. Det kan vara utställningar, det kan vara kurser. Dessutom finns några bokanmälningar, där man ibland kan hitta sådant som inga andra tidningar/tidskrifter har ork att ta upp.

Trä som lever

Skulptören Anders Jansson på Rådmansö arbetar med att skulptera i trä. Som verktyg använder han en liten kedjesåg för att fräsa ut motiv ur större trästycken. Ett favorittema är svenska vilda djur, som räv, hare, rådjur och liknande. Han låter den grova ytan vara kvar, inte bara av estetiska skäl, utan även för att det återger en känsla av djurpäls. I några fall har dessa utfrästa djur fungerat som skisser för senare avgjutningar, t.ex. i brons.

Att arbeta med motorsåg som verktyg för skulptering har många tagit upp, men det är skillnad mellan resultat av amatörmässiga insatser (föreställande troll, husdjur, bilar, etc) och det som Jansson åstadkommer.

Hejdströms sillgrisslor på plats

Hejdströms sillgrisslor på plats

Slöjdat för forskning

Aron Hejdström har snidat sillgrisslor, som ett bidrag till ett forskningsprojekt som studerar sillgrisslornas liv och leverne på Stora Karlsö. Målet med projektet är att kunna göra närstudier av sillgrisslor, och det är svårt att genomföra eftersom grisslorna häckar på lodräta och exponerade klippbranter. Därför har man byggt speciella häckningsplatser — i form av konstruerade hyllor — där man med olika metoder kan observera sillgrisslorna. Men hur får man fåglarna att ta dessa nya hyllor i användning?

Tanken var då att placera ut lockfåglar (vettar) på hyllorna, som skulle få de vilda fåglarna att känna förtroende för dessa nya platser för häckning. Där kom Aron Hejdström in i bilden. Han har tillverkat ett antal sillgrisslevettar i naturlig storlek, med individuella uttryck och kroppshållning, och dessa vettar monteras sedan på hyllorna.

Den första säsongen gav positiva resultat i form av att vissa sillgrisslor faktiskt häckat på hyllorna, och en havsörn har också visat intresse för grisslorna i trä.

Enebygeln från Bohuslän

Ene är ett klassiskt virke som har begränsat användningsområde, men har egenskaper som är unika. Vi har alla sett smörbyttor av ene, och smörknivar av ene — enevirke sägs minska risken att smör härsknar.

Curth Nilssons enebygel

Curth Nilssons enebygel

I den här artikeln beskrivs hur ene används som material för en bygel, som tidigare använts av skärgårdsbefolkningen. Segheten i enevirke och dess fukttålighet  är säkerligen några av anledningarna till att det fått ett antal olika användningsområden i anknytning till båt och vatten.

Curt Nilsson visar här hur man ganska enkelt kan bygga sin egen bygel, som kan användas för att att hänga upp saker eller för att koppla ihop saker.

Annat

.. är bl.a. ett inslag om Ingela Berntsson som arbetar med lin; användning av hassel som material i hortikultur; om keramikerna Kennet Williamsson och Malin Grumstedt; att slöjda djur av pinnar och grenar.

Data

“Hemslöjden” nr 3 2010 (Svenska Hemslödsföreningarnas Riksförbund, SHR, 2010) 56 sid, ISSN 0345-4649

This web page:
https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/05/27/tidskrift-hemslojden-103-glimtar/

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: