Bok: “Statens Konstråd Katalog 38” — bild och ord som informerar och förbryllar

25 07 2010

Statens konstråd ger ut årskataloger över offentligt stödd konst i offentliga miljöer. Detta är katalogen som representerar 2008 års verksamhet. Rikt illustrerad, men tungt berättad.

"Katalog 38"  -- framsida

"Katalog 38" -- framsida

—*—

Vad är konstrådet?

Statens Konstråds skall se till

… att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.

Statens konstråd arbetar för att samtidskonstens alla yttringar ska ges möjlighet att avspegla sig i samhällsmiljön genom de konstnärliga gestaltningsprojekten och de konstkollektioner som sammanställs för statliga myndigheter.

I samarbeten utanför det statliga området prioriterar Statens konstråd projekt i barn och ungdomsmiljöer där de ungas eget deltagande i mötet med konsten sätts i fokus.

(citerat från Konstrådets  egen uppdragsformulering )

Vari kan rådets bestående värde ligga?

Det är ett behjärtansvärt uppdrag de har. Vi kan alla uppleva positiva värden av estetiskt tilltalande och/eller spännande visuella upplevelser. Konst i offentlig miljö är ju ett medel att skapa en miljöbakgrund som bidrar till att vi trivs bättre.  Konstrådet pekar ju speciellt ut barn- och ungdom som en prioriterad målgrupp, och det är nog viktigt. Det handlar ju om skolor, ungdomsgårdar och liknande, och här kan visuellt gestaltade miljöer bidraga till att barn och ungdomar trivs bättre — till skillnad från hur skolor formade som stalinistiska undervisningsfabriker kan stöta bort ungdomar.

Katalogen som marknadsföringsmedel

Nu kommer vi till frågan om vad denna katalog ger. Självklart måste en myndighet som konstrådet kunna visa vad de åstadkommit (eller att de medverkat till att något konstnärligt kommit tillstånd). En offentligt publicerad katalog ligger ju då nära till hands. Dels som ett medel att sprida information om sin verksamhet i vidare kretsar. Dels genom att till sin uppdragsgivare visa “vad bra vi är”.

Men det ser ut som om de missar något i sin kommunikation. Hur man kommunicerar beror på vem man kommunicerar med. “Tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”. Bitvis är katalogen fylld med formuleringar som har många ord men med svårfångad semantik.

Ett exempel:

Någonstans mellan skulptur, landskap, möbel och modell förhåller sig formen till omgivningen som vore den en antites, en naturlig eller organisk konfrontation mot teknik och vetenskap. Den framstår som en tillfällighet, en åsikt eller känsla, och därmed verkar den också trotsa sin institutionella inramning med dess anspråk på rationalitet och objektivitet. Men vilken plattityd att se det så! Dikotomin mellan konst och vetenskap, känsla och förnuft, natur och kultur, är lika sliten som den är falsk; ett hinder för varje djupare insikt, snarare än ett differentierande verktyg.

Betraktad som en molekylär modell säger verket något väsentligt om vetenskapens villkor, om försöken att fånga de svårgripbara fenomen som kallas energi och materia. Men det bemöter också det faktum att vetenskaplig framgång (liksom intelligens) är kontextuell och socialt betingad, det vill säga avhängig energin i det dagliga mänskliga utbytet.

Ett annat exempel:

Sårbarhet och överlevnad blir därför några av de viktigaste nyckelorden i Kappels konst. Inte sällan iscensätter han sin civilisationskritik med en dystopisk lekfullhet och en ironisk distans. Hans verk präglas samtidigt av en skulpturalt öppen synlighet, en formmässig avgränsning och en idémässigt laddad mångfald.

Här är formuleringskonst som inte är berikande för de två grupper av målgrupper som jag nämnde ovan: den vanlige medborgaren i samhället respektive den anslagsbeslutande politikern. För ingendera är de ord som citerats meningsfulla. De har ingen grundning i deras verklighet.

Kappels "tångruska"

I själva verket är detta ett språkbruk som talar till estetiker och kulturkritiker (postmodernism, “cultural studies” etc), och alltså är textdelen av katalogen en uppsättning inom-disciplinära uttalanden, som alltså inte berör de personer som inte är intellektuella postmodernister.

Man skulle kunna se framför sig en annan katalog, som i den kommenterande texten uttryckte sig på ett mer handfast sätt … som inte försöker  att pusha på den intellektuella terminologiska fronten, utan försöker  skapa förståelse utanför den egna sekten.

Spår av försök att vara begriplig och meningsfull för andra grupper i samhället, sådana spår kan man se i andra delar av katalogen. Bland de texter som belyser konstnärlig utsmyckning i barn- och ungdomsmiljöer finns det mer gripbara formuleringar, som inte mystifierar intentioner bakom verken, utan indikerar vad den avsedda effekten skulle vara. Beror denna skillnad på att utsmyckning i barn- och ungdomsmiljöer har ett tydligare funktionellt mål? Vilket i så fall skulle saknas var gäller utsmyckning i andra miljöer.

En mer konspiratorisk tolkning är att genom den ogenomträngliga mattan av undflyende och ogrundade termer skapar Konstrådet, gentemot sina uppdragsgivare, en medieström som faktiskt är avsedd att förvirra. En mottagare skall i princip säga till sig själv:

… detta måste vara viktigt, men det verkar vara ack så svårt. Så vi måste delegera detta till Konstrådet som är de enda som verkar veta något om detta. Och eftersom det känns så viktigt — eftersom det finns så många svåra ord, så måste det väl vara viktigt, eller hur — så gör vi politiker vad vi kan göra, nämligen att anslå medel till verksamheten.

Även om denna konspirationsteori låter heltokig, så förekommer analoga beteenden i andra specialiserade nischer — försvarssektorn, forskning, medicin, etc.

Sammanfattning

Katalogen har ett bildmaterial som mer än väl motiverar inköpspriset (ca 70 SEK). Tag inte för allvarligt på de olika textinslagen, där är det dålig avkastning på nedlagd läsarmöda.

Data

Statens Konstråd: “Katalog 38” (Statens Konstråd, 2009)  196 sid; ISSN 1651-4564 (book at openlibrary.org)

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/07/25/bok-statens-konstrad-katalog-38-bild-och-ord-som-informerar-och-forbryllar/

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: