Tidskrift: “Artlover” nr 4 — Glimtar

20 07 2010
Artlover #4 -- framsida

Artlover #4 -- framsida

En av de nyare tidskrifterna inom det konstnärliga området. Detta är det fjärde numret att komma ut, daterat våren 2010.  Den här skriften vänder sig inte till den vanliga allmänheten, utan snarare till kritikerkåren eller andra med professionellt intresse i konstsektorn. Fokus på konstnärerna snarare än konsten, och på de unga konstnärerna istället för de sedan länge etablerade.

Några av de mer substantiella inslagen i detta nummer är …

Jockum & Karin Mamma

Vid den tid då intervjun (eller samtalet)  genomfördes (via epost) med Jockum Nordström och Karin Mamma Andersson befann de sig i New York, för att deltaga i öppnandet av en större utställning på David Zwerner Gallery i New York.

Här hör vi de två rösterna (Jockum och Karin) ge sina olika reflektioner kring givna frågor …  allt från konst och kultur i allmänhet till synpunkter på sina egna styrkor och svagheter och hur de ser på den andra partens egenskaper.

Artlover #4 -- Jockum & Karin Mamma

Artlover #4 -- Jockum & Karin Mamma

Tom Selby

Selby har under en period fotograferat personer i sina hemmiljöer. Det är inte personerna eller miljöerna i sig som är det som intresserar Selby. Snarare symbiosen mellan människa och den hemmiljö som personen skapat.

Som “offer” har han ofta valt kända personer som arbetar med kreativa uppgifter … alltifrån Robert Longo och Philippe Starck till Karl Lagerfeld, med utstickare till Louis Vuitton.

Marie-Louise

Marie-Louise Ekman arbetar nu som chef på Dramaten. Den intervju som återges utgår från denna roll hon nu har, och belyser några frågeställningar om hur man som konstnär kan förhålla sig till de olika krav och möjligheter som man ställs inför i olika situationer.

Här formuleras några insikter i vad det handlar om att bli och utvecklas som konstnär. T.ex. följande formulering:

När man är väldigt ung, och det gäller alla konstarter, så letar man efter sin egen personlighet, sin egen stil. De flesta människor vet inte vad detta är. Man får därför pröva sig fram, känna efter vad man dras emot. När man sedan hållit på ett tag märker man att nu har jag skaffat mig ett alfabet. Jag har byggt mig ett språk och nu kan jag börja berätta med det språket. Det är något man kommer på genom att hålla på. Därför är det något som man först inser när man tittar tillbaka

Detta stämmer nog in på det mesta av vad vi känner att vi vill syssla med … på fritid eller som yrke. Det behöver inte vara konstnärligt, det kan vara annat som vi känner att vi behärskar och vill använda för att åstadkomma något.

Artlover #4 -- Christine Ödlund

Artlover #4 -- Christine Ödlund

Dessutom …

… Sandra Backlund, som arbetar med kreativa klädesplagg; Christine Ödlund, som uttrycker sig i många olika former (bl.a. video) och i många olika tvärdisciplinära sammanhang; Patric Larsson, som skapar ett slags grafisk form (“kartor”) för att externalisera upplevelser; m.m.

Data

“Artlover” nr 4 årgång 1 (Artlover Magazine, 2010) 66 sid, ISSN 2000-4575

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/07/20/tidskrift-artlover-nr-4-glimtar/