Bok: “Övergivna platser” — spår efter samhällets utslagning

3 05 2010

Vi kan fortfarande se spåren av utslagning i samhället. Utslagning av industri, utslagning av orter …  drivet av nationella eller globala mekanismer. Jörnmark ger här sin första redovisning av “moderna ruiner”.

—*—

Nya industrier uppstår då nya material eller produktionsmetoder blir kostnadseffektiva. Plywood slog igenom på 1930-talet, hade stora framgångar under 1950- och 60-talen. Konkurrens hade funnits länge i form av masonit, men de kunde leva sida-vid-sida.  Sedan kom spånplattor, gipsplattor och andra billigare material med vissa bra egenskaper. Svenska plywoodfabriker fick det besvärligt. Ett exempel är Ljusne-Woxne, som började med plywood 1925. Goda tider fram till 60-talet, med ägarbyten och omstruktureringar, blandat med nyinvesteringar i produktionen. Sista satsningen i produktionen av plywood skedde 1986, men redan 1990 var det slut … verksamheten lades ner. De övergivna resterna av fabriken vilar nu i stillhet, naturen kryper in och börjar ta över.

"Övergivna platser" - framsida

"Övergivna platser" - framsida

Historien om Ljusne-Woxne är ett av de exempel som Jan Jörnmark tar upp i sin första bok om övergivna platser. Den historien är en illustration på hur industriell produktion blir lönsam, beroende på bra egenskaper hos material, kostnadseffektivitet jämfört med andra material, växande efterfrågemarknad, och begränsad internationell konkurrens. När sådana förutsättningar förändras, ja då kan nedgången komma snabbt och obarmhärtigt.

—*—

Verksamhetssektorer och regioner kan utsättas för utslagning. En del utslagning är långsamma förlopp, andra får snabba effekter. En långsam utslagning har vi ju sett i samband med urbaniseringen under de senaste 150 åren. Småstäder, samhällen, landsdelar har utsatts för avfolkning och avindustrialisering. Svenska staten har i vissa fall försökt att förhindra eller mildra sådan långsam utslagning, genom speciella stödinsatser. Det kan röra sig om sådant som ekonomiska subsidier, ekonomiska stimulansåtgärder, kompenserande satsningar, eller att åstadkomma en mjuklandning istället för en kraschlandning.

När det gäller snabb utslagning så brukar den ta effekt utan att samhället riktigt hinner med att agera. Förutsättningarna för igångsatta verksamheter är plötsligt förändrade, men verksamheten kan ha skaffat sig ett eget liv och fortsätter, men blir alltmer irrelevant. Ibland kan resultatet av affärsmässiga beslut få omedelbara effekter, där den drivande parten ser på affärer och där offentligheten får ta hand om de sociala och samhälleliga konsekvenserna.

Boken består av tre delar, som var och en innehåller enskilda berättelser förankrade i någon plats där spår finns kvar.

Brännebrona

Brännebrona

Del 1 tar upp några exempel på hur samhällsförändring orsakar omvärdering av vad som är bra respektive dålig plats i geografin. Det kan vara förvandlingen från ett den historiskt grundade starka lokalcentreringen (det självförsörjande lokalsamhället) till dagens samhälle som till så stor del förutsätter att vi med kommunikationsmedel radikalt minskar det besvär som geografisk distans kan skapa. Verksamhet och människor flyttar till andra platser, och gamla platser faller i dvala. Ett exempel är Brännebrona, som skapades av en entreprenör på 60-talet, grundat på insikten att den framväxande bilismens skapar möjligheter för människor att börja använda platser utanför traditionella centralorter. På 1990-talet var sagan all, nya trafikmönster gav nya mål, och det som sågs som ett Brännebrona för framtiden blev ett Brännebrona med enbart ett förflutet.

Laxå

Laxå

Del 2 behandlar miljonprogrammet, dess politiska bakgrund, dess befolkningsmässiga effekter, och de byggnadsindustriella effekter denna nationella satsning fick. Det som började som ett uppskattat och behövligt tillskott till bostadsmarknaden kom så småningom i otakt med mer storskaliga rörelser i landet, såsom urbaniseringen, storstadens dragningskraft på människor, och lokalt förankrad industri ute i landet som inte längre var konkurrenskraftig. Det resulterade i det som vi här och där sett pågå under de senaste decennierna … rivning — i mindre orter — av områden med omfattande hyresfastighetsbestånd. Området Hästhagen i Söderfors är ett exempel som Jörnmark tar upp, men även betongindustrin Yxhults nedgång och fall får vi oss till livs.

Del 3 tar upp industriell strukturomvandling, och vilka effekter det har gett ute i landet. Här hör vi om sådant som bruk specialiserade på metallprodukter, sockerraffinering, bryggerier och skogsindustri. Rationalisering, koncentrering, “core business”, nya typer av stora diversifierade konglomerat — det är sådant som drivit förändring. Sockernäringen är ett intressant exempel. I starten, den lokala mångfalden i Skåne och på Gotland, med ett otal sockerodlare och små sockerbruk, i (ohelig) allians med transportsektorn, med en av de första industrialiseringarna inom livsmedelssektorn. Över fortgående koncentration, stordrift, flyttning, och stor lönsamhet. Till slutet för den fristående svenska sockerindustrin, då danska Danisco tog över.

Gusums bruk

Gusums bruk

Förutom mer utförliga beskrivningar över hur ett antal specifika affärs- och industriföretag växt fram, varit starka, och sedan upplösts, så hör vi även andra exempel nämnas i korthet. Men den bestående basen i Jörnmarks berättande är hur det vi ser i form av livscykeln hos konkreta verksamheter faktiskt beror på bakomliggande industri- och ekonomiförändringar på nationell och internationell skala. Det är där som Jörnmarks speciella kompetensområde visar sig … drivkrafterna i ekonomisk historia.

Författare

Jan Jörnmark blev doktor i ekonomisk historia 1993 och är idag docent.

Jan Jörnmark

Jan Jörnmark

Han arbetar vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg, men har även regelbundet uppdrag för Nationalencyklopedin. Han föreläser också regelbundet på företag och andra institutioner.

Sedan 1993 har Jörnmark skrivit flera böcker om internationell företagsamhet och globalisering. På Historiska Media har han givit ut Övergivna platser (2007).

Förlagets författarpresentation

Kommentarer

Boken är rikt illustrerad. Man skulle kunna se det som en fotobok, med medföljande text som knyter samman grupper av bilder. Men det är inte hela sanningen. Bilderna har ett egenvärde i sig, som nostalgisk påminnelse om ett samhälle som igår hade liv och verksamhet, eller som nu ger en kittlande upplevelse av underligt förfall. I vissa fall ger bilderna en tydlig känsla av att människor just stigit upp och lämnat platsen, eftersom så mycket av inventarier fortfarande står kvar, och ibland även pärmar, pennor, mm.

Men om bilderna känns lite kittlande, så är det annorlunda med texten. Den bär sig själv, är inte beroende av bilderna, och ger oss en inblick i krafterna som verkade (och självklart fortfarande verkar) i vårt geografiska Sverige.

"Buketten" Eskilstuna

"Buketten" Eskilstuna

Det vi här hör Jörnmark tala om är bl.a. grundat på hans egna forskningar i ekonomisk historia. Bl.a. ser vi här spår efter vetenskapliga resultat baserade på arkivstudier i miljonprogrammets tidiga sociala och politiska historia. Han lyckas på ett bra sätt balansera viljan att informera mot behovet att göra texten tillgänglig för envar. Språkligt sett så skapar hans penna  inte en torr vetenskaplig rapporteringen, utan den sammanväver en berättelse som går från det stora till det lilla, som lyfter fram förankringar i personer och platser, och gärna återger citat från intervjuade personer.

Detta var Jörnmarks första populära bok, och den fick framgångar hos såväl kritiker som på marknaden. Den utkom ursprungligen 2007, och 2009 publicerades samma material i en bok med mjuka pärmar, och troligen kommer denna lite billigare upplaga att sälja bra.

Det är den typ av bok som gärna kan ligga framme på bordet i vardagsrummet. Det finns bilder på varje uppslag, så att öppna boken lockar till bläddrande, och till att därefter kika lite på texten för att se var de annorlunda bilderna är tagna.

Boken är tryckt på limmat papper, med bra glans för att göra bilderna rättvisa. Formatet gör att många bilder kan presenteras i stort format, vilket ofta förstärker känslan av att det är tomma övergivna platser.

Som en kuriositet kan nämnas att i Jörnmarks populärt inriktade böcker (denna bok såväl som “Övergivna platser två” och “Övergivna planer“) syns aldrig några människor i bilderna. Det är övergivna platser. Ungefär som vi brukar tänka oss en övergiven liten gruvplats i USA där ingen satt sin fot på närmare hundra år. Det man ser i Jörnmarks bilder är två typer av spår av den lilla människan. Dels att i vissa industrimiljöer ser vi fortfarande skrivbord med pärmar och annat, som om kontoristen just kilat ut till lunchrummet. Dels att många övergivna platser har spår från senare tiders graffitimålare, vilket tyder på att platserna inte är helt övergivna — då och då kommer “inkräktare” dit med sprayburkar i handen.

Men, undantaget som bekräftar regeln dyker upp i just denna bok. På en av bilderna från övergivna hyreshus väntande på rivning, där syns två paintballspelare. De använder området för att spela krig med paintball, smyga på varandra i rensade huskroppar. Kanske avsiktligt, kanske oavsiktligt, men personerna  klädda i skyddskläder står där uppsträckta som spöken … det kanske är döda hyresgäster som går igen?

Sammanfattning

En belysning av det svenska industrisamhällets förändring under sista hälften av 1900-talet. De generella förändringsmönstren beskrivs översiktligt, och alltid illustrerat av konkreta exempel och av fotografier. Läs den .. den är både underhållande och informativ.

Data

Jan Jörnmark: “Övergivna platser” (Historiska Media, 2009) 192 sid, ISBN-10 9185873934, ISBN-13 9789185873937 (book at openlibrary.org)

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/05/03/bok-overgivna-platser-spar-efter-samhallets-utslagning/
Advertisements
Bok: “Sverige är fantastiskt!” — … fantastiskt fult!

27 04 2010

En bok med bilder från hörn och kanter av Sverige, bortom allfartsvägarna. Här ser vi att det i landet finns miljöer som är lite töntiga eller enbart fula. Det är så som mycket av Sverige utanför storstäderna ser ut!

—*—

"Sverige är fantastiskt!" - omslag

"Sverige är fantastiskt!" - omslag

Som varudeklaration av denna bok borde jag citera hela textmassan i boken. Det är faktiskt inte ogörligt, eftersom totala texten är en boksida. Resten är bilder. Bilder från landet bortom “Sköna Hem”, “Plaza Interiör”, “Elle Interiör”, “Arkitektur”, och andra informationskanaler som beskriver det vackra. Bilder från Boxholm. Från Knivsta. Från Flen. Och många andra platser.

Vad finns det där, undrar den nyktre. Jo, som författarna säger i introduktionen:

Bilden av vårt land skapas huvudsakligen av välutbildade, välbeställda människor som hellre äter sushi än varmkorv och, när det är dags för en fika, beställer en caffè latte på en coffee shop i någon glassig galleria. Men för varje inglasat köpcentrum finns det tusentals kommersiella byggnader i skiftande stadier av förfall och för varje coffee shop hundratals fik där man inte kan stava till espresso macchiato.

… den verklighet som vi ser under våra fotoresor genom landet. I större delen av Sverige är det smutsiga parasollets och de vita plastmöblernas ställning ohotad.

Det betyder att vi här får se det som någon uttryckte som “Sveriges tråkigaste och mest hopplösa platser.”

Författare

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson, 38 år gammal. Född i Skellefteå. Uppvuxen i Skellefteå och Bergsbyn, Västerbotten. Jobbar som tv-redigerare. Gillar AC/DC, finsk film och Skellefteå AIK Hockey. Ogillar att städa.

.

.

.

Jesper Lewén

Jesper Lewén

Jesper Lewén, 41 år gammal. Född i Skinnskatteberg. Uppvuxen i Skinnskatteberg och Köping, Västmanland. Jobbar som grundskollärare. Gillar reggae, finsk film, IF Elfsborg och Leksands IF. Ogillar smaksatt kaffe.

Författarnas egen författarpresentation

Kommentar

Den här boken tillhör familjen nostalgiska betraktelser över folkhemmet och dess bild av sig själv. En populär genre är böcker med vykort från femtio- och sextio-talen, då vykorten ofta var handkolorerade, men med motiv som då ansågs statusfyllda men som nu bara är penibla. Det är inte bara smaken som förändrats, värderingar och preferenser i dagens samhälle skiljer sig från hur det var för femtio år sedan.

Boliden

Boliden

De miljöer som vi ser i den här boken är i mångt och mycket en hälsning från en tid då framtidsoptimismen var ohejdad, då allt nytt var bra, då allt annorlunda var nytt, och då samhällena omstöptes till en annorlunda form.

Örebro

Örebro

Men tiden har tagit ut sin rätt. Mycket av vad som finns ute i landet ser ut att ha stannat upp, och är i sakta förfall. Det anmärkningsvärda är att människorna inte reagerar på denna erosion. Ser de inte förändringen? Tycker de att förändringen fortfarande innebär förbättring? Eller har de gett upp? Är Sverige utanför storstäderna en region i förfall, som sakta demonterar sig själv och väntar på tidens ände?

Skelleftehamn

Skelleftehamn

Observera att intensionen med denna bok inte är av samma typ som t.ex. Jörnmarks “Övergivna platser”. Dels är detta ännu inte övergivna platser. Dels handlar det här om det småskaliga Sverige, som fortfarande hankar sig fram. Och det finns ofta en varm igenkännandekänsla i bilderna i denna bok, en känsla som signalerar nostalgi.

Därmed är det en slags Coffee Table Book, men då avsedd för de som vill visa upp att de har en svaghet för det töntiga och det fula.

Sammanfattning

En bok som säkerligen uppskattas av personer med svaghet för det nostalgiska och det ironiska.

Data

Jesper Lewén och Magnus Eriksson: “Sverige är fantastiskt!” (Bokförlaget Känguru, 2008) 95 sidor; ISBN-13 9789185476787 (book at openlibrary.org)

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/04/27/bok-sverige-ar-fantastiskt-fantastiskt-fult/
Observation: att förlora det digitala arvet?

9 04 2010

1086 beslutade Wilhelm Erövraren att dokumentera det land han erövrade  — land och folk. Det blev vad som kallas “Domesday Book“. Originalet förvaras i Public Record Office i London.

Domesday Book - Warwickshire

Domesday Book - Warwickshire

1984 beslutade BBC att, som ett bidrag till 900-års firandet av originalet, göra en modern instans av Domesday Book. De byggde under 1984-86 denna nyversion, med mängder av nyinsamlat material, som en informationsrik multimediaupplevelse för en BBC Micro med laserdisk. Den spreds till skolor, universitet, bibliotek etc.

2001 var det någon som väckte idéen att göra materialet tillgängligt, i någon form, men nu byggt på dagens teknologi. Läget då var att innehållet i praktiken var oåtkomligt. Datorn BBC Micro … det fanns inte så många kvar i körbart skick. Detsamma gällde laserdiskläsare. Teknisk dokumentation … inte mycket kvar. Man riskerade att stå med en skiva i handen, med ett innehåll  som ingen längre visste hur skulle komma åt.

2002 startade det arkeologiska arbetet. Efter en heroisk insats har man rott det iland. Materialet är räddat, och kommer så småningom att bli helt tillgängligt för alla (det finns en del hindrande rättigheter till delar av innehållet, så helheten kan ännu inte spridas på nätet).

Observation:
– papperversionen är “still going strong” — efter mer än 900 år
– den moderna digitala versionen låg för döden — redan efter femton-sexton år

I vår iver att springa allt fortare framåt i den teknologiska utvecklingen släpper vi allt mer av senare tiders innehåll.

Ska vi vara tacksamma att t.ex. bokförlag varit konservativa och inte helt gått in i den digitala världen. Även senare tiders pocketböcker har ju i alla fall en sportslig chans att överleva (även om sidorna börjar gulna och limmet börjar torka … så länge som samlingen av ark finns kvar så kan vi läsa den).