Tidskrift: “Svenskt Konsthantverk” nr 2 2010 — glimtar

23 06 2010
Svenskt Konsthantverk nr 2 2010 -- omslag

Svenskt Konsthantverk nr 2 2010 -- omslag

Detta är ett temanummer om smycken och smyckeshantverkare. Ett antal hantverkare som på modernt sätt arbetar med smycken, de lyfts här fram i text och bild. Dessutom några fristående inslag om annat konsthantverk.

Det mesta konsthantverket försiggår “under the radar” ur ett brett nationellt perspektiv. Hantverkare är oftast lokalt förankrade och uppmärksammas på sin höjd i lokalpress. Det betyder att en hel del kvalitativt arbete inte får den uppmärksamhet som det förtjänar. Tidskriften “Svenskt Konsthantverk” försöker att i viss mån kompensera för detta, genom att även lyfta fram exempel från regionerna.

Under rubriken “Utvalt” ges några sådana exempel, men minst lika mycket utrymmer får examensarbeten från Högskolan för design och konsthantverk (HDK). Intet ont om det … även nyanlända till hantverksområdet ska väl hjälpas fram. Det värdefulla är att få exempel på arbeten som (ännu) inte anpassats till en bred marknads önskemål. På elevutställningar kan man ibland se mycket spännande alster, producerade av entusiaster som ännu inte brutits ner av en kallsinnig ‘main-stream’-marknad.

Trots allt så känns det lovande att — som vi ser här i denna tidskrift — låta alstren tala för sig själva; en bild som kompletteras med namn på skaparen och ett namn eller en beskrivande fras som identifierar föremålet.

Elin Ryd: "Mother nature's cry"

Elin Ryd: "Mother nature's cry"

Mellan mode och konst

En artikel kring Pia Aleborg och hennes smycken, som inte stryker betraktaren medhårs. En del alster tar ut svängarna lite för mycket, och lämnar smyckesestetiken bakom sig, och blir något slags konstnärligt ställningstagande om vårt samhälle.

Pia Aleborg: kreation

Pia Aleborg: kreation

Men vad är smycken till för? Vad menas med “att smycka”? Utsmyckningar inom byggnadsbranschen kan sträcka sig från abstrakta mönster över klassicistiska föreställande motiv till provokativa utsagor. Så hur känner man igen om någonting är ett smycke? Aleborg  är ett exempel på förväntansbrytare … en smyckeshantverkare eller smyckeskonstnär som inte enbart gör abstrakt dekorativa alster.

Det vi här ser är inte sådant som passar alla. Snarast kan det vara exklusiviteten som en inneboende aspekt på smycket, exklusiviteten som lockar vissa. Vilket leder över till …

Konstsmycket och marknaden

En annan artikel utgår från smyckegalleriet Platina i Stockholm. Guld- och silversmeder kan ju ofta ha egen produktion av smycken, men med tanke på hur marknaden är uppbyggd, så måste de flesta smeder hålla sig till den breda smaken. Resultatet av sådant arbete kan vara habilt hantverk, men saknar oftast ett sting som får smycket att dra till sig en nyfiken och beundrande blick.

 Kajsa Lindberg: Halssmycke järn, trä, nylonband

Kajsa Lindberg: Halssmycke järn, trä, nylonband

Ett smyckesgalleri försöker naturligtvis att positionera sig som marknadsplats för just sådana udda smycken. Vilket också betyder att det inte finns utrymme för så många sådana aktörer i Sverige. Att vi hittar ett i Stockholm bör inte förundra oss. Galleri Platina startades 1998 av tre nyutexaminerade från Konstfack. För närvarande är det endast en av dessa som fortfarande är kvar som drivande i verksamheten.

Här finns både fast utbud och en föränderlig galleriverksamhet. Specifika utställningar har en längd som kan sträcka sig från enstaka dagar, till några veckor, eller till en månad. En aktiv utställningsverksamhet bidrar till att öka intresset kring detta konsthantverksområde, så ett brett och variationsrikt utställningsmaterial är av godo.

En smälta av hantverk och känsla

En artikel tar upp Henrik Allert, och då hans arbete som glaskonstnär.   Han kom relativt sent i entusiasmerande kontakt med glas som konstnärsmaterial, men har under de senaste åren arbetet intensivt med att utforska glasets möjligheter.

Allert arbetar med glasblåsare i Murano, som ju är en internationellt respekterad tyngdpunkt för skicklighet i hantering av glas. Ända sedan slutet av 1200-talöet har glassarbete varit viktigt i Murano, och nästan lika länge har det haft ett gott internationellt renommé, såväl för kvalitet i glaset som kvalitet i form.

Henrik Allert: Murano-glas

Henrik Allert: Murano-glas

Allert blev rekommenderad att prova på ett samarbete med glasarbetare från Murano. En första lyckad sejour gav mersmak, och han har sedan vid ett antal tillfällen utnyttjat det skickliga hantverket i Murano för att skapa “Allert-skulpturer” i glas.

Dessutom …

… om Anne Junsjö och rakubrända föremål; om Castello  Hansen och smyckesskapande i udda material; Om Konstfacks vårutställning 2010; En recension av boken “Märta Måås Fjetterström” med text av Bo Carstenfors m.fl.

Data

“Konsthantverk” nr 2 2010 (Tidskriften Svenskt konsthantverk AB, 2010)  50 sid, ISSN 1652-3687

This page: https://whenthenightcomesfallingfromthesky.wordpress.com/2010/06/23/tidskrift-svenskt-konsthantverk-nr-2-2010-glimtar/